ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA
Z BADAŃ

Kup jedno z urządzeń CA 4000, 6000,8000, a za badania:

  • Frakcja wdychalna pyłu
  • Frakcja respirabilna pyłu
  • Hałas
  • Krzemionka
zapłać symboliczną ZŁOTÓWKĘ

 
SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

Co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
Co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

HAŁAS, HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY, DRGANIA MECHANICZNE, MIEJSCOWE I OGÓLNE

Co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika szkodliwego powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN
Co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika szkodliwego powyżej0,5 wartości NDN
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonywanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów
Dear User, as part of our website we use cookies. Their goal is to provide the highest service level, including adjusting the page to your individual needs. If You stay on this site You accept the browser-side storage of cookies.
I agree. Close this message.