Hala produkcyjna o wymiarach 61x28 m. Wysokość średnia H=5,8 m.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie wentylacji w strefie spawalniczej, 28x28 m.

Zanieczyszczenia które powstają przy procesie spawania wyciągane oraz odfiltrowane przez dwa urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir 8000, które pracują na zasadzie recyrkulacji powietrza. System wentylacji wyposażony w 24 kanały odciągowe KWO-160 oraz w 8 nawiewników przemysłowych NP2-180. Transport powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi typu Spiro.

Dear User, as part of our website we use cookies. Their goal is to provide the highest service level, including adjusting the page to your individual needs. If You stay on this site You accept the browser-side storage of cookies.
I agree. Close this message.